Polityka prywatności dla Remove Duplicate Lines : Removing Duplicate Entries from Lists

To jest polityka prywatności RemoveDuplicateLines.com.

Remove Duplicate Lines Privacy Policy

Not Logged In: Login?


On : of 0 Words

Polityka prywatności XYZ RemoveDuplicateLines.com :

Sekcja 1 : Misja i cel polityki prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest zagwarantowanie, że każdy może dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy jej dane osobowe na tej stronie. Ten dokument został opracowany przez naszego inspektora ochrony danych (Data Privacy Officer, DPO) 3 stycznia 2019 roku. Dodatkowe informacje kontaktowe podano poniżej.

Sekcja 2 : Spis treści

Nasza polityka prywatności jest podzielona na następujące sekcje :

Sekcja 3 : Jakie dane zbieramy?

Zbieramy następujące dane :

 • Adresy IP - Przechowujemy adresy IP dla potrzeb sieci i diagnostyki bezpieczeństwa. Te informacje nie są połączone z użytkownikami ani kontami użytkowników. Ta nie jest danymi osobowymi.
 • Analiza ruchu - Śledzimy wzorce wyświetlania stron internetowych, takie jak kliknięte strony lub czas spędzony na stronie, w celu ulepszenia witryny. Ta nie jest danymi osobowymi.
 • Informacje o koncie użytkownika - Przechowujemy nazwy użytkowników i powiązane informacje, takie jak upvotes, notatki w dół, komentarze lub informacje biograficzne, podane przez użytkownika. Łączymy wszystkie hasła. Używamy plików cookie do utrzymywania logowań użytkownika i ustawień. Ta jest danymi osobowymi.

Sekcja 4 : Kiedy gromadzimy dane?

Zbieramy dane w następujących wydarzeniach :

 • Adresy IP - Zbieramy te dane po połączeniu z naszą witryną przez Internet.
 • Analiza ruchu - Zbieramy te dane po załadowaniu stron w przeglądarce lub innym programie obsługującym javascript / http.
 • Informacje o koncie użytkownika - Zbieramy te dane po zarejestrowaniu konta użytkownika na stronie.

Sekcja 5 : Jak długo przechowujemy gromadzone dane?

Różnie przechowujemy różne dane :

 • Adresy IP - Informacje te są przechowywane online przez 2-3 lata, zanim zostaną usunięte i zaszyfrowane. Niektóre z nich są używane z oprogramowaniem sieciowym i diagnostycznym, a informacje te mogą być przechowywane w nieskończoność.
 • Analiza ruchu - Przechowujemy te dane w nieskończoność.
 • Informacje o koncie użytkownika - Przechowujemy te dane w nieskończoność lub do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia.

Sekcja 6 : Kto przetwarza nasze dane?

W przypadku niektórych naszych danych wykorzystujemy przetwarzanie zewnętrzne :

 • Google OAuth - System uwierzytelniania Google OAuth 2.0 służy do uwierzytelniania użytkowników w naszej witrynie lub poza nią. Przetwarzane informacje są wyłącznie w celu uwierzytelnienia.
 • Google Analytics - Ta usługa Google pomaga nam monitorować ruch i korzystanie z naszej witryny.

Sekcja 7 : Jak mogę uzyskać kopię moich danych osobowych na tej stronie?

Jeśli chcesz pobrać zebrane informacje, możesz to zrobić, wstawiając swoją nazwę użytkownika do adresu URL, https://www.RemoveDuplicateLines.com/users.php?action=exportuser&user=(Twoja nazwa użytkownika tutaj), na przykład...

https://www.RemoveDuplicateLines.com/users.php?action=exportuser&user=holdoffhunger

Sekcja 8 : Jak mogę zaktualizować moje dane osobowe na tej stronie?

Jeśli masz konto użytkownika, możesz zaktualizować informacje o użytkowniku za pomocą panelu informacyjnego użytkownika po zalogowaniu.

Sekcja 9 : Z kim mam się skontaktować, aby usunąć moje dane osobowe na tej stronie?

Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (DPO), poniżej :

Skontaktuj się z nami

Sekcja 10 : Z kim mam się skontaktować, aby zgłosić naruszenie Polityki prywatności?

Jeśli uważasz, że wydarzyło się coś, co narusza niniejszą politykę prywatności, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych (DPO), poniżej :

Skontaktuj się z nami

Sekcja 11 : Kiedy się z Tobą skontaktujemy?

Jeśli jesteś użytkownikiem tej strony i mamy dla Ciebie konto użytkownika z adresem e-mail, zostaniesz o tym powiadomiony w następujących wydarzeniach :

 • Polityka prywatności została zaktualizowana.
 • Wykryto naruszenie chronionych informacji o użytkowniku.

Sekcja 12 : Co nie robimy?

Nie robimy żadnej z następujących rzeczy :

 • Nie przechowujemy numerów kart kredytowych.
 • Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim.
 • Nie bierzemy odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, gdy łączymy się z nimi.

Sekcja 13 : W jaki sposób licencjonowana jest treść niniejszej polityki prywatności?

Niniejsza polityka prywatności jest licencjonowana na następujących warunkach ...

Creative Commons Attribution 3.0 License (CC-BY License) / Licencja Creative Commons Attribution 3.0 (licencja CC-BY)


Polskie

Dom|O|Kontakt|Języki|Polityka prywatności